Razgradljivo rješenje

Biorazgradivi materijali imaju mali utjecaj na okoliš, zadovoljavaju održivi razvoj, mogu učinkovito riješiti ekološku krizu i druge probleme, pa potražnja raste, pakiranje biorazgradivih proizvoda za pakiranje sve se više koristi u svim slojevima života. Budući da je većina materijala koji se koriste u ambalaži prirodni i može ih razgraditi bez dodavanja katalizatora, ova rješenja se široko koriste u industriji hrane i pića. Mnoge industrije i vlade su preduzele mere za smanjenje materijalnog otpada i uticaja na životnu sredinu. Tvrtke kao što su Unilever i P&G obećale su da će preći na prirodna rješenja ambalaže i smanjiti svoj ekološki otisak (uglavnom emisije ugljika) za 50%, što je jedan od faktora koji pokreću upotrebu biorazgradive ambalaže u raznim industrijama. Sve više i više inovacija, poput automatiziranih i inteligentnih rješenja pakiranja u industriji, proširuje se na krajnje proizvode.

Sve više i odgovorniji ljudi kreću se ka održivim rješenjima za pakiranje.

Svetska populacija je premašila 7,2 milijarde, od čega je preko 2,5 milijardi starijih od 15 do 35 godina. Oni pridaju veću važnost okolišu. Kombinacijom tehnološkog napretka i globalnog rasta stanovništva plastika i papir naširoko se koriste u raznim industrijama. Ambalažni materijali dobiveni iz različitih izvora (posebno plastike) tvore važan kruti otpad koji je vrlo štetan za okoliš. Mnoge zemlje (posebno razvijene zemlje) imaju stroge propise za smanjenje otpada i promociju uporabe biorazgradivog ambalažnog materijala.