Papirna ambalaža koju potrošači zastupaju zbog svojih ekoloških atributa

Rezultati novog evropskog istraživanja otkrivaju da se ambalaža na papiru preferira jer je bolja za okoliš, budući da potrošači postaju sve svjesniji svog izbora pakovanja.

Istraživanje 5.900 europskih potrošača, koje je sprovela industrijska kampanja Two Sides i nezavisna istraživačka kompanija Toluna, nastojalo je razumjeti potrošačke preferencije, percepcije i stavove prema ambalaži.

Ispitanici su zamoljeni da odaberu svoj omiljeni materijal za pakovanje (papir/karton, staklo, metal i plastika) na osnovu 15 ekoloških, praktičnih i vizuelnih atributa.

Među 10 atributa zbog kojih se papirna/kartonska ambalaža preferira, 63% potrošača bira je zbog bolje zaštite okoliša, 57% jer se lakše reciklira, a 72% preferira papir/karton jer se može kompostirati kod kuće.

Staklena ambalaža je preferirani izbor potrošača za bolju zaštitu proizvoda (51%), kao i za višekratnu upotrebu (55%), a 41% preferira izgled i dojam stakla.

Stavovi potrošača prema plastičnoj ambalaži su jasni, pri čemu je 70% ispitanika izjavilo da aktivno poduzimaju korake za smanjenje upotrebe plastične ambalaže.Plastična ambalaža se takođe tačno smatra materijalom koji se najmanje reciklira, sa 63% potrošača koji veruje da je stopa recikliranja manja od 40% (42% plastične ambalaže se reciklira u Evropi1).

Istraživanje je pokazalo da su potrošači širom Evrope voljni promijeniti svoje ponašanje kako bi kupovali na održiviji način.44% je spremno potrošiti više na proizvode ako su pakirani u održive materijale, a gotovo polovina (48%) bi razmotrila izbjegavanje maloprodaje ako vjeruje da trgovac ne čini dovoljno da smanji upotrebu ambalaže koja se ne može reciklirati.

Jonathan nastavlja,Potrošači postaju sve svjesniji izbora pakovanja za artikle koje kupuju, što zauzvrat vrši pritisak na kompanijeposebno u maloprodaji.Kultura'napraviti, koristiti, odložiti'polako se menja.


Vrijeme objave: Jun-29-2020